ENERGOTERAPIJA

“Ako želite da znate tajne Univerzuma, onda razmislite o energiji, frekvenciji i vibracijama”

Nikola Tesla

USUI REIKI

Reiki je holistička terapija koja potiče iz Japana i usmerena je na balansiranje životne energije u telu. Reč "Reiki" potiče od japanskih izraza "rei" što znači "univerzalna" i "ki" što znači "životna energija". Veruje se da svako ljudsko biće ima prirodnu sposobnost da kanališe ovu univerzalnu energiju kako bi podstaklo procese ozdravljenja.

Reiki terapeut koristi svoje ruke kako bi prenosio energiju na pacijenta, stavljajući ih na određene delove tela ili ih držeći iznad njih. Cilj je da se otklone energetske blokade i podstakne slobodan protok vitalne energije kroz telo. Ova terapija se fokusira na celovito tretiranje tela, uma i duha, jer se veruje da su svi ovi aspekti međusobno povezani.

Reiki se često koristi za smanjenje stresa, opuštanje, ublažavanje fizičkih i emocionalnih nelagodnosti, kao i za podsticanje opšteg blagostanja. Smatra se da Reiki terapija pomaže u harmonizaciji energetskog sistema, jača prirodne mehanizme samoozdravljenja i podstiče unutrašnju ravnotežu.

Važno je napomenuti da Reiki nije zamena za tradicionalnu medicinsku negu, već se može koristiti kao dopuna i podrška konvencionalnim tretmanima.

Kako ti Kundalini Reiki može pomoći?

 • Isceljivanje karmičkih veza koje nas blokiraju na bilo koji način.

 • Isceljivanje situacija, ograničavajućih uverenja, nepoželjnih osobina koje nam smetaju

 • Isceljivanje energetskih kristala koji se formiraju u našem fizičkom telu nakon doživljene fizičke ili emotivne traume.

 • pojačavanje sposobnosti da se DNK krajevi regenerišu brže

 • isceljivanje traume rađanja/dolaska na svet

 • isceljivanje karmičkih veza koje se formiraju između mesta, gradova, država.

 • isceljivanje blokada iz prošlih života

Izvor energije: Sirijus

Vibracija: 1111 Hz i više

 • Energija deluje kao generator svetlosnih kodova

 • Izgleda kao svetlosna “kabina“ koja nastaje od energije Božanskog safira. Ulaskom u Safirnu kabinu mi primamo Božanske kodove u svaku ćeliju i u sva fina tela.

 • Tokom jednog tretmana podiže lične vibracije osobe, transformiše niskovibracione energije u visokovibracione.

 • Otklanja sve što se nađe u ljudskom biću i snižava vibracije, te tako stvara negativne okolnosti života i privlači probleme, a takođe i uzrokuje zdravstvene tegobe.

 • U Transformator možemo “ulaziti“ s ciljem lične brze transformacije nepovoljnih emocionalnih stanja, misli i osećanja, kao i životnih (i karmičkih) situacija koje to izazivaju (problemi na poslu, u ličnom životu, karmičke situacije i slično).

 • Otklanja sve moguće energetske “čipove i implante“, tuđe negativne programe, uključujući i programe kolektivne svesti i druge negativne uticaje.

 • Sve pretvara u Svetlost.

 • Obnavlja psihičku i fizičku energiju.

 • Održava našu emocionalnu, mentalnu, energetsku higijenu na visokom nivou, time postiže da emitujemo visokovibracione kodove i njima formiramo i privlačimo za sebe srećnu sadašnjost i budućnost.

 • Primenjuje se kontaktno i na daljinu, najčešće 1-2 puta nedeljno, u suprotnom može izazvati “isceljujuću krizu“ - pojačano čišćenje.             

Izvor energije: Sirijus

Vibracija: 1111 Hz i više

Energija ovog kanala radiće na vašem kardinalnom zadatku kao što je otvaranje vašeg stvaralačkog i božanskog potencijala radi ostvarenja svrhe života i plana Duše, kao i pribavljanje svih neophodnih resursa za to.

Izuzetno moćna energija pokazaće vam i neke nove slike o vama koje vas mogu potpuno iznenaditi. Omogućiće vam da vidite i razumete neke trenutke u životu koje smatrate propuštenim prilikama a koje su najverovatnije dovele do stvaranja negativnih uverenja i blokade u otkrivanju i realizaciji naših talenata i stremljenja.

U svom delovanju daje vam snažnu inspiraciju i podršku, obilje neobičnih i vama nesvojstvenih uvida, svest o sposobnostima i talentima i nove načine da se realizujete.

Ova čarobna energija prijaće svima koji rade s kristalima, kako kristaloterapeutima tako i onima koji se bave dragim kamenjem i draguljima, zlatom i drevnim nakitom.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Krenimo na put transformacije i isceljenja zajedno

© 2021 energijapromene

Instagram icon
Facebook icon
YouTube icon
Created with
Mailchimp Freddie Badge