ISCELJENJE

POLJA

MATERICE

SVETLOST ZLATNE RUŽE

je jedinstvena tehnika na svetu koja kombinuje elemente regresoterapije i energetskog isceljenja i koristi se isključivo za isceljenje energije polja materice.

Zašto je potrebno isceljivati polje materice?

U ovom brzom vremenu u kojem smo bombardovani svakakvim informacijama udaljili smo se od sebe  i od onoga što je naša istina i naša potreba a ovo pogotova važi za nas žene.

Žene su se više povezale sa muškim principom u sebi i sada u ovom dobu transofrmacije svesnosti potrebno je uspostaviti balans između muškog i ženskog principa u svakoj ženi, a to se radi kroz polje materice.

Mi, žene, pohranjujemo u našem polju materice sve ono što nas najviše boli, svaki stres i nervoza prolazi kroz polje materice. Često u polju materice nosimo zarobljene i neprerađene emocije naših pretkinja koje nisu imale slobodu koju mi danas imamo zbog čega često dolazi do ponavljanja starih obrazaca ponašanja koji nisu naši ali deluju iz polja materice jer materica predstavlja našu podsvest.

ZA KOGA JE OVA TEHNIKA?

Ako imaš izazove sa:

kreativnim izražavanjem, reproduktivnim organima (razna stanja, bolesti i sl.), začećem, jako bolnim menstruacijama i pms-om, izražavanjem seksualnosti na zdrav način (najčešće se stidiš i potiskuješ taj deo sebe), strahom od smrti. Imaš uverenje da je krvarenje gadno i odvratno i volela bi da “oni dani u mesecu” ne postoje.

Ako imaš osećaj da nisi dovoljna, da ne zaslužuješ, imaš strah od neuspeha pa ništa novo ni ne pokušavaš, imaš problema sa samopouzdanjem. Često zapadaš u stanja depresije iz kojih ti je teško da se izvučeš a često ne znaš ni uzrok tome. Osećaš ljutnju i bes a ne znaš odakle potiču ta osećanja. Ne puštaš svoj glas i ne govoriš svoju istinu. Imaš egzistencijalne strahove. Problem da zaradiš i zadržiš novac. Ne živiš svoju životnu svrhu i nisi povezana sa poljem materice koje predstavlja centar i pokretačku snagu svake žene

ONDA JE OVO TEHNIKA ZA TEBE.

Ovo su samo neka od stanja koja su u direktnoj vezi sa energijom polja materice i kada se energija ovog polja očisti odmah dolazi do vidljivih poboljšanja i promena.

Ja sam sa samo dva tretmana sebi iscelila bolne menstruacije  od kojih sam patila 25 godina.

KAKO IZGLEDA RAD SA ENERGIJOM SVETLOST ZLATNE RUŽE

Rad sa ovom energijom je jako nežan i podržavajući i ja ga kombinujem sa elementima regresoterapije jer nam upravo regresoterapija omogućava da se spustimo u podsvest i da prođemo sva tri nivoa nesvesnog -

individualnog, predačkog i kolektivnog

i na taj način oslobodimo traume koje smo pohranili u polju materice na sva tri nivoa. Tokom tretmana oslobodiće se traume koje ste spremni da oslobodite i dogodiće se ono što je baš vama potrebno. Ja sam tu da vas podržim u tom procesu i da vam držim prostor kako biste mogli da se oslobodite svega što vam više nije potrebno. Sve vreme dok proces traje energija svetlosti zlatne ruže radi u pozadini i nežno čisti vaše polje materice dok vas ja vodim kroz proces spuštanja u polje materice i osvešćivanja tog polja.

Nakon toga osvestićete kakvo vam je polje materice bilo i kakvo je sada nakon isceljenja.

ŠTA VAM RAD SA OVOM TEHNIKOM DONOSI?

Isceljene polja materice.

Oslobađanje trauma iz tog polja i samim tim oslobađanje energetskog prostora za nova iskustva.

Isceljenje/poboljšanje* fizičkih simptoma i bolnih stanja.

Isceljenje/poboljšanje* simptoma bolesti reproduktivnih organa.

Isceljenje porodične karme naročito po ženskoj liniji.

Slobodno ispoljavanje kreativnosti i seksualnosti na zdrav način.

Osvešćivanje i isceljenje negativnih uverenja o nedovoljnosti.

Osvešćivanje životne svrhe i preusmeravanje ka njenom ostvarenju.

Protočnost u polju materice a samim tim i u vašem životu.

Povezivanje sa poljem materice.

Osolobađanje od strahova i uverenja koji su bili aktivni usled neisceljenih bolnih iskustava.

Naučićete i kako da se povezujete sa poljem i energijom svoje materice.

*nivo isceljenja zavisi ISKLJUČIVO I JEDINO  od VAS!!!

ŠTA DRUGI KAŽU O RADU SA OVOM TEHNIKOM

Ova tehnika je dar boginje Izide - jedne od najvažnijih boginja iz starog Egipta, boginja plodnosti, ljubavi, majčinstva i medicine. Ona se povezuje još i sa svetim ženskim principom (Divine Feminine) zajedno sa Marijom Magdalenom.

Ovaj dar je strpljivo čekao na mene da budem spremna da ga se setim, da ga osetim i da ga aktiviram i sada predstavlja jedan od mojih omiljenih načina rada i deo je moje misije za ovu inkarnaciju,

Deo iz moje regresoterapije

“POLJE MATERICE...njegova moć je ogromna...mi uopšte nismo svesni...mi žene...koliku moć polje materice nosi...ima u sebi...i koliko je važno da se povezujemo sa svojom matericom...sa energijom polja materice...samo povezivanje sa matericom je jako lekovito za ženu...žene zbog straha od smrti one uopšte nisu svesne da svakog meseca kad prokrvare da zapravo deo njih odumire i opet se rađa...materica nas stalno podseća na cikličnu prirodu žene i na njenu stvaralačku moć...materica ima bukvalno svoje posebno polje...kao što postoji elektromagnetno polje srca tako postoji i elektromagnetno polje materice…ona ima svoju mudrost odnosno svo znanje ovog sveta je satkano u polju materice pored toga što predstavlja našu podsvest istovremeno predstavlja i sav univerzum...ključ za kreaciju samog univerzuma se nalazi u njoj...”

MATERICA JE KLJUČ ZA OSLOBAĐANJE ŽENA

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Krenimo na put transformacije i isceljenja zajedno

© 2021 energijapromene

Facebook icon
Instagram icon
YouTube icon
Intuit Mailchimp logo